facebook
Trendy App

Trendy Radio Player

Słuchaj Trendy w telefonie

Trendy Radio App
Telefon

Wiceminister spotkała się z Zarządem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego 14 Stycznia 2022

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyjechała do Krosna, aby zobaczyć efekty projektu odpadowo-energetycznego, który Krośnieński Holding Komunalny zrealizował w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów. Projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” zrealizowany został w ramach współpracy 27 samorządów, które zawarły porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął ok. 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego. W ramach projektu, którego wartość wyniosła blisko 106 mln zł (brutto), została zmodernizowana i rozbudowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie, powstał nowoczesny PSZOK oraz zakupiono nowoczesny sprzęt usprawniający pracę Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

Pogoda:

bezchmurnie

20 °C bezchmurnie

Komentarze czytelników

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz