facebook
Trendy App

Trendy Radio Player

Słuchaj Trendy w telefonie

Trendy Radio App
Telefon

Renesansowy Pałac Biskupi w Krośnie przejdzie renowację 14 Maja 2024

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dotację z pieniędzy pozyskanych przez samorząd województwa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie w kwocie 2,8 miliona złotych Muzeum Podkarpackie w Krośnie przeznaczy na konserwację i renowację renesansowego Pałacu Biskupiego, który jednocześnie jest siedzibą Muzeum. 

Pałac wzniesiony w stylu późnego renesansu, niegdyś jedna z reprezentacyjnych siedzib biskupów przemyskich obrządku łacińskiego stanowi okazały gmach i ważny element historycznej zabudowy Krosna.

Jedną z pierwszych siedzib biskupów przemyskich w Krośnie był drewniany budynek dworu zakupiony w ostatniej ćw. XIV w. przez ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej Eryka von Winsen. W 2. poł. XVI w. siedziba ta przylegająca do miejskiego muru obronnego, została rozbudowana i zmodernizowana przez biskupa przemyskiego Stanisława Tarłę. W 1626 r. decyzją biskupa Achacego Grochowskiego rezydencja została przekazana na własność kapituły przemyskiej. W 1630 r. pałac został sprzedany przez kapitułę przemyską Zofii z Ligęzów Skotnickiej, wdowie po Janie Skotnickim, kasztelanie połanieckim. Po pożarze Krosna w 1638 r. , który zniszczył część zabudowy miasta, budynek pałacu był poddany pracom remontowo-budowlanym, które ukończono w 1646 r. W tymże 1646 r. odbudowany pałac wraz z nowo wzniesionym pn. skrzydłem drewnianym został przekazany przez Zofię Skotnicką na własność kolegium rorantystów w Krośnie.

Posłuchaj

Jan_Gancarski,_dyrektor_Muzeum_Podkarpackiego_w_Krośnie

Od 1745 r. pałac był własnością kolegium wikariuszy w Krośnie. Ok. 1770 r. rozebrano drewniane skrzydło pn. pałacu, a w 1777 r. obiekt został wydzierżawiony administracji austriackiej. W 1841 r. nowym właścicielem dawnego pałacu biskupiego został Józef Dembowski, a w 1873 r. budynek stał się własnością miasta. W latach 80. XIX stulecia w budynku mieściły się krótko koszary oddziałów c.k. armii, a od 1884 r. funkcjonował tu sąd powiatowy. W 1893 r. budynek został przebudowany. Powstały wówczas murowane skrzydło północne, ryzalit z klatką schodową od strony wsch. oraz nowe korytarze na parterze i piętrze. W latach 1987-1994 przeprowadzono remont całego budynku w trakcie którego dobudowano nowe skrzydło wsch. Od 1954 r. w dawnym pałacu biskupim funkcjonowało Muzeum Okręgowe. Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

zdjęcie_52814

Pogoda:

zachmurzenie małe

14 °C zachmurzenie małe

Komentarze czytelników

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz