WYBIJAMY
TRENDY BRZMIENIE
NA 101,9 i 95,2 FM

facebook
Trendy App

Trendy Radio Player

Słuchaj Trendy w telefonie

Trendy Radio App
Telefon

Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz przepompownie w Warzycach 25 Listopada 2022

Dokonano odbioru zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz studni pomiarowej w Warzycach. Prace remontowe wykonano po 12 latach funkcjonowania obiektów. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze względu na środowisko agresywne, w którym sprzęt szybko się eksploatuje. Wybudowana w latach 90 przepompowania ścieków w Warzycach wymagała przebudowy, aby poprawić efekt ekologiczny. Modernizacja w Szebniach polegała na wymianie urządzeń i instalacji. Prace remontowe na terenie Trzcinicy, podobnie jak w Szebniach polegały na wymianie urządzeń i instalacji technologicznych oraz na modernizacji całej instalacji elektrycznej łącznie z programowanie działania urządzeń. Koszt prac remontowych oczyszczalni w Szebniach to 2,2 mln złotych, Trzcinicy 2,34 mln, przepompowni w Warzycach 198 tys. złotych. Łączny wkład własny gminy wyniósł około 34%.

Pogoda:

słabe opady śniegu

3 °C słabe opady śniegu

Komentarze czytelników

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz