facebook
Trendy App

Trendy Radio Player

Słuchaj Trendy w telefonie

Trendy Radio App
Telefon

Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców powiatu jasielskiego - uroczysty odbiór zadania 25 Listopada 2022

Rzeszowskie Wody Polskie zakończyły realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w miejscowości Osobnica”. Głównym celem była poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców powiatu jasielskiego. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego, lewego wału rzeki Ropy i jest kontynuacją zadania pn. ,,Ropa-Etap I”, zakończonego w 2018 roku.

Posłuchaj

Anna Sowa, Dyrektor RZGW Rzeszów

Posłuchaj

Wojciech Skowyrski, Wiceprezes Wód Polskich ds. Ochrony

Wykonana inwestycja będzie pełnić funkcję zabezpieczenia przed wystąpieniem powodzi na obszarze miejscowości Trzcinica (przysiółki „Tarchów” i „Topoliny”), chroniąc m.in. linię kolejową Jasło-Stróże, drogę krajową nr 28 Jasło-Gorlice, obiekty muzealne i budynki administracyjne skansenu archeologicznego ,,Karpacka Troja” oraz oczyszczalnię ścieków w Trzcinicy.

Posłuchaj

Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Posłuchaj

Maria Kurowska, Poseł RP

W zakres inwestycji weszły również roboty towarzyszące, polegające na przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej, w tym m.in. linii energetycznych.

Posłuchaj

Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło

Całkowita wartość inwestycji to 10,3 mln złotych, w tym wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 9,3 mln złotych.

zdjęcie_37578 zdjęcie_37586 zdjęcie_37585 zdjęcie_37584 zdjęcie_37583 zdjęcie_37582 zdjęcie_37581 zdjęcie_37580 zdjęcie_37579 zdjęcie_37587

Pogoda:

słabe opady śniegu

3 °C słabe opady śniegu

Komentarze czytelników

Ilość komentarzy: 0

Dodaj komentarz